Home  /  IZNAJMLJIVANJE OPREME

IZNAJMLJIVANJE OPREME

DUGA se bavi prikupljanjem i selektiranjem sekundarnih sirovina od samog nastanka poduzeća.  Još od 1998. ulažemo trud i napor kako bi pojačali svijest naših sugrađana i objasnili važnost i prednosti razvrstavanja otpada. Može se reći da Bosna i Hercegovina polako dolazi na razinu Europskih zemalja u selektiranju otpada.

Uz podizanje svijesti i sve veće razvrstavanje otpada vrijeme se i za najmoderniju opremu za baliranje i presanje otpada.

Oprema koju nudi Duga d.o.o.  je najsuvremeniju oprema za presanje sekundarnog otpada. Dijelimo ih u dvije osnovne kategorije: vertikale prese i preskontejneri.

Služe za presanje nekoliko vrsta materijala, a to su:

  • karton
  • papir
  • folija
  • PET

Odaberite temu koja Vas zanima:

PRESE ZA PAPIRPRESKONTEJNERI
Duga - prese i preskonteineriDuga - prese i preskonteineri